FAQ


Compressor Valve Recondition Services for Piston Compressor
(การซ่อมตกแต่งเครื่องอัดลม/ก๊าซแบบลูกสูบ)

Q. ทำไมควรจะใช้บริการซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์ว?

A. คอมเพรสเซอร์วาล์ว ก็คือ เช็ควาล์ว หรือ วาล์วป้องกันการไหลกลับประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานในเครื่องอัดลม / ก๊าซแบบ ลูกสูบ ในส่วนดูด (suction) และ ส่ง (delivery) เมื่อใช้ไปนานๆ จะมีอุปกรณ์ภายในบางส่วน เกิดชำรุดเสียหาย ก็ต้องมีการเปลี่ยนเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ซึ่งการซ่อมตกแต่ง จะรวมถึงการเปลี่ยนอะหลั่ยที่จำเป็นภายใน ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมัน สนิม และสิ่งสกปรก การตกแต่งบ่าวาล์ว รวมถึง การชุบซิงค์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การทดสอบแรงดัน โดยผู้ใช้เครื่องอัดลม / ก๊าซทั่วโลกมีกจะใช้การซ่อมตกแต่งมากกว่าการเปลี่ยนวาล์วใหม่ สาเหตุอันเนื่องมาจาก

 • การซ่อม ตกแต่ง จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 25% ถึง 50% ของราคาวาล์วใหม่ (ถ้าเทียบกับวาล์วตัวเล็กราคาค่าซ่อมจะสูง เช่น ประมาณ 50% ของราคาวาล์ว แต่ถ้าเทียบกับวาล์วตัวใหญ่ หรือ วาล์วสำหรับเครื่องอัดก๊าซ จะยิ่งถูก เพราะราคาวาล์วตัวใหญ่ ๆจะสูง) เป็นการประหยัดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง และสงวนเงินตราที่จะรั่วไหลออกนอกประเทศ
 • การเปลี่ยนวาล์วใหม่ทั้งชุด สำหรับการใช้งานบางประเภทไม่จำเป็น เพราะ seat และ guard ซึ่งเป็นส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์วาล์วมีความคงทน แข็งแรงมาก หากการใช้งานเป็นไปตามปกติแล้ว สามารถใช้งานได้นาน โดยไม่ต้องเปลี่ยน แต่ต้องมีการตกแต่งบ่าวาล์ว และเปลี่ยนอะหลั่ยที่จำเป็นก็พอ
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับบ่าวาล์ว (seat) และยังอยู่ในสภาพที่ตกแต่งได้ สามารถซ่อมตกแต่งได้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง สมมติว่า ค่าซ่อมตกแต่งวาล์วของท่านประมาณ 33% ของวาล์วใหม่ทั้งตัว ท่านสามารถใช้เงินที่จะไปซื้อวาล์วชุดใหม่ 1 ตัวมาซ่อมตกแต่งวาล์วเก่าได้ 3 ครั้ง หรือ 3 ชุด
 • อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมราคาจะถูกกว่าที่ซื้อกับผู้ผลิตเครื่องอัดลม/ก๊าซ อย่างน้อย 20%
 • ฯลฯ

Q. เมื่อมีการซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์วแล้ว จะสามารถใช้งานได้อีกนานเท่าไร

A. ภายใต้สภาวะการเดินเครื่องอย่างปกติ เมื่อมีการซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์วครั้งหนึ่ง จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 1 ปี หรือ 8000 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้งานบางประเภทที่มีสิ่งสกปรก หรือ งานที่วิกฤติมากๆ ซึ่งวาล์วมีการชำรุดเสียหายบ่อยๆ เนื่องจาก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเดินเครื่อง (operating conditions) ได้ ผู้ใช้งานอาจจะพอใช้หากหลังการซ่อมตกแต่งแต่ละครั้ง สามารถใช้งานได้ 4 – 6 เดือนแล้วต่อกรณีไป

Q. ทำไมต้องซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์ว กับ บริษัท เลย์มาส จำกัด

A. เหตุผลสำคัญที่ท่านควรพิจารณาใช้บริการของ บริษัท เลย์มาส จำกัด ทั้ง ๆ ที่ หากท่านซื้ออะหลั่ยมาก็สามารถเปลี่ยนเองได้นั้น มีดังนี้

 • บริษัทได้รับการอบรม และฝึกงานกับ Cook Compression , UK ทั้งใน workshop ของ Cook Compression .ในประเทศอังกฤษ และจากการอบรมต่อที่ workshop ในประเทศไทย จนทาง Cook Compression , UK มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Cook Compression , UK
 • บริษัท สามารถหาอะหลั่ยได้กับผู้ผลิตเครื่องอัดลม / อัดก๊าซ เกือบทุกยี่ห้อ ในราคาที่ถูกกว่า เพราะ Cook Compression , UK เป็น OEM ผู้ผลิตอะหลั่ย หรือ วาล์วทั้งชุดให้กับผู้ผลิตเครื่องอัดลม / ก๊าซ หลายยี่ห้อ
 • บริษัทมีข้อมูลของวาล์ว แต่ละชนิดว่าต้องตกแต่งบ่าวาล์ว (ต้องปาดมุมอย่างไร) และ มี tolerance limit อย่างไร สามารถซ่อมได้ หรือ ควรจะซื้อแค่อะหลั่ย / วาล์วใหม่
 • บริษัทมีอุปกรณ์ทดสอบด้วยลม (preumatic test rig) เพื่อทดสอบการรั่ว (leak test) กับวาล์วทุก ๆ ตัวซึ่งแม่นยำกว่าการหยอดน้ำมันก๊าด ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีความแม่นยำต่ำ และบริษัทก็ออกใบรับรอง (certificate) ประกอบให้กับการซ่อมทุกครั้ง
 • ขั้นตอนการซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์วของบริษัท มีระบุอยู่ในระบบคุณภาพของบริษัทที่เป็นไปตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 และได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ คือ SGS/UKAS (ประเทศอังกฤษ) และ SGS/NAC (ประเทศไทย)
 • ประสพการณ์การดำเนินการซ่อมตกแต่งคอมเพรสเซอร์วาล์ว ยี่ห้อต่างๆ ชนิดต่างๆ ขนาดต่างๆ ของวาล์วอัดลม อัดก๊าซ วาล์วสำหรับแอร์เบรค ฯลฯ ให้กับอุตสาหกรรมน้ำมัน & ก๊าซ โรงปิโครเคมี โรงแยกก๊าซ โรงเป่าขวด PET โรงงานเคมี ฯลฯ เป็นจำนวนหลายพันตัว แล้วนับตั้งแต่บริษัทเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 1998 จนถึงปัจจุบันเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย และเป็นเจ้าแรกที่ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 นับตั้งแต่ปี 2000 และได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปัจจุบัน

Q. หากท่านสนใจแต่ยังไม่แน่ใจ บริษัทมีข้อเสนออะไรหรือไม่

A. บริษัทยินดีเสนอการซ่อมวาล์วให้ท่านฟรี 1 ชุดในครั้งแรก โดยท่านนำอะหลั่ยมา โดยบริษัทจะคืนอะหลั่ยที่ใช้แล้วให้ท่าน และทดสอบ วาล์วให้ด้วย และหากท่านมีวาล์วที่ท่านซ่อมตกแต่งแล้วก็สามารถนำมาด้วย บริษัทจะทดสอบให้ท่านดู เพื่อเปรียบเทียบ ฟรี อีกทั้งท่าน สามารถขอเข้าเยี่ยมชม workshop ของบริษัทได้ แต่กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อประสานงานอย่างน้อย 7 วัน